NHO Byggenæringen inn i juryen til Norges Hyggeligste Håndverker

Nina Solli, administrerende direktør, NHO Byggenæringen
Nina Solli, administrerende direktør, NHO Byggenæringen

– Norges Hyggeligste Håndverker jobber med å heve håndverksbransjens omdømme i Norges befolkning. Dette bransjeløftet ønsker vi naturligvis å være med på, sier administrerende direktør i NHO Byggenæringen, Nina Solli.

I april 2024 starter jakten på Norges Hyggeligste Håndverker for åttende året på rad, og nå er det klart at NHO Byggenæringen er med som samarbeidspartner og jurymedlem.

Juryarbeidet er viktig for å sikre rollemodeller

– Kåringens fokus på positive historier og gode rollemodeller er svært viktig for å påvirke mammaene og pappaene der ute. De må i større grad snakke positivt om yrkesfag, slik at ungdommen vurderer dette når de velger karrierevei i livet, sier Solli. – Ved å delta i juryen ønsker vi å bidra til å sikre at finalister og vinnere i kåringen er gode forbilder for den oppvoksende slekt. Det er en ære å bli spurt om jurydeltakelse og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet, avslutter Solli

Samarbeid avgjørende for bransjen

Administrerende direktør i Mittanbud, Håvard Bungum, er både jurymedlem og initiativtaker til Norges Hyggeligste Håndverker. Han ønsker Nina Solli velkommen til kåringen:

– Vi gleder oss til samarbeidet med NHO Byggenæringen. Håndverksbransjen har store utfordringer med å sikre nok fagfolk både på kort og lang sikt. Vi mener det er avgjørende at de ledende aktørene i bransjen samarbeider tettest mulig for å styrke rekrutteringen til yrkesfagene. Det å fortelle de positive historiene fra bransjen og vise frem fine rollemodeller gjennom Norges Hyggeligste Håndverker er et viktig bidrag til dette, sier Bungum.

Kåringen flytter holdninger i befolkningen

Norges Hyggeligste Håndverker er et initiativ fra håndverksbransjen for å skape større stolthet og engasjement for håndverksfagene. Kåringen fokuserer på positiv historiefortelling gjennom å løfte frem gode rollemodeller. Målet er å inspirere ungdom og voksne, samt styrke rekrutteringen til yrkesfagene i Norge. I 2023 kom det inn over 3800 nominasjoner og 277 000 stemmer. Prosjektleder for kåringen Benjamin Husstad-Nedberg forteller at man har truffet en nerve i befolkningen, og har stor tro på at kåringen bare vil fortsette å vokse. – Norges Hyggeligste Håndverker engasjerer veldig – både hos håndverkerne og blant befolkningen for øvrig. At vi har fått inn over 10 000 nominasjoner og nesten to millioner stemmer på syv år sier jo det meste om hvor mye denne kåringen engasjerer, sier Husstad-Nedberg. Han mener kåringen er viktig med tanke på bransjens omdømme og rekruttering til håndverksfagene. – Kjernen i Norges Hyggeligste Håndverker handler om å løfte frem alle de dyktige og hyggelige håndverkerne vi har her i landet, og gi dem oppmerksomheten de fortjener. Vi har gitt folk muligheten til å hylle håndverkerne, og den sjansen er det svært mange som har benyttet seg av, avslutter Husstad-Nedberg.

;