Bli STØTTESPILLER for Norges Hyggeligste Håndverker og delta i bransjeløftet!

Norge mangler titusenvis av håndverkere. For å øke rekrutteringen til yrkesfagene, må vi styrke håndverksbransjens omdømme. Dette gjør Norges Hyggeligste Håndverker gjennom å snu den negative omtalen av bransjen, ved å vise frem gode rollemodeller og fortelle de positive historiene fra bransjen.

Som STØTTESPILLER stiller din bedrift seg bak dette målet, og bidrar positivt til å styrke bransjen sammen med oss i prosjektet.

Hva får bedriften din som STØTTESPILLER?

  • Deltakelse på sponsorevents, lunsjer, osv.
  • Assosiasjonsrett: Bedriften kan bruke Hyggeligste sin logo/konsept i egen markedsføring
  • Markedspakke: bilder &filmmateriale, ferdige skisser poster i SoMe, skisse artikkel til web
  • Deltakelse på finaleshow (lukket arrangement) 21. september 2024:
    • 2 billetter til finalen

    • festmiddag (3 retters middag inkludert drikke)

    • Etterfest med underholdning av bl.a. OnklP

Interessert? Ta kontakt med prosjektleder Benjamin på 92022343 eller benjamin.husstad-nedberg@schibsted.com

NHO BYGGENÆRINGEN

NHO Byggenæringen er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge. NHO Byggenæringen er en paraplyorganisasjon for 13 bransjer som har over 3650 medlemsbedrifter og sysselsetter nærmere 76.000 ansatte. NHO Byggenæringen ble etablert i 1997 under navnet Byggenæringens Landsforening og er i dag den tredje største landsforeningen i NHO.

Nina Solli, administrerende direktør, NHO Byggenæringen

mailSend epost

INGEBORG-NETTVERKET

"Hyggeligste har fokus på god historiefortelling og fremsnakk for å øke yrkesstoltheten, det er slik vi i Ingeborg også jobber. Vi tror på styrken som ligger i samarbeid. Når muligheten for å samarbeide med Hyggeligste dukket opp var det veldig lett å si ja!"

Eli H. Heyerdahl Eide, Leder Ingeborgnettverket, Fagsjef Rørentreprenørene Norge

mailSend epost

WORLDSKILLS NORWAY

WorldSkills Norway (WSN) er en ideell organisasjon som arbeider for å heve kvaliteten på og interessen for norsk yrkesutdanning. WSN er en viktig bidragsyter i arbeidet med å få flere til å velge yrkesfaglig utdannelse. WSN ble stiftet i 1990 og er en del av WorldSkills International som har over 80 medlemsland.

Bjørnar Walstad, daglig leder, Worldskills Norway

mailSend epost
;