Vi må løfte frem lærlingene - de er landets fremtid!

Trude Tinnlund (LO-sekretær // nestleder i SRY // styreleder i WorldSkills Norway)
Trude Tinnlund (LO-sekretær // nestleder i SRY // styreleder i WorldSkills Norway)

Hele håndverksbransjen er enige om å styrke rekrutteringen til håndverksfagene. Et viktig tiltak er å gjøre bransjen attraktiv.

– Vi må få ut de gode historiene og vise frem våre flotte rollemodeller, sier Benjamin Husstad-Nedberg, prosjektleder i Norges Hyggeligste Håndverker.

Vi trenger flere, flinke håndverkere

Makrotrender i ROT-markedet viser jevn vekst år over år, også i dagens samfunnssituasjonen. Markedet trenger derfor flere flinke og dyktige håndverkere til å dekke etterspørselen.

For å få flere håndverkere må flere unge velge yrkesfag, og lærlingordningen er inngangsporten til yrkesfagene. Lærlingene er i dagens situasjon mer utsatt enn etablerte ansatte, og det er derfor spesielt viktig at vi i år tar vare på ungdommen.

Kjenner du en hyggelig lærling? Nominer her!

Sterkere fokus på det positive

En nøkkel til å påvirke den oppvoksende slekt er at foreldrene tenker og snakker positivt om bransjen. Foreldrene er viktige rollemodeller ungdommen når disse skal velge yrkesvei. Det har i mange år vært et ensidig fokus på bransjens problemområder. Problemene må naturligvis adresseres men ensidig negativt fokus har skaffet bransjen et dårlig rykte, og dette bidrar negativt til rekrutteringen.

Prosjektet Norges Hyggeligste Håndverker sin oppgave er å utjevne noe av denne ensidigheten, ved å løfte frem de positive sidene ved bransjen. Ved å hylle håndverkerne og vise frem hverdagsheltene til Ola og Kari Nordmann så prøver vi å gjøre bransjen mer attraktiv.

– Ved å nominere en lærling, gir du anerkjennelse til den unge personens yrkesvalg. Du viser også andre ungdommer og foreldre, at yrkesfag er flott! Derfor bidrar du i den nasjonale dugnaden ved å nominere en lærling i dag! Dette sier Trude Tinnlund (LO-sekretær // nestleder i SRY // styreleder i WorldSkills Norway).

Jostein Kronen var finalist i fjorårets kåring. Se hans oppfordring for å nominere lærlinger her!

;